کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
تشابه آمار ملانصرالدین با آمار دولت

تشابه آمار ملانصرالدین با آمار دولت

 

نقل است که ملانصرالدین بر سکویی در بازار ایستاده بود و می‌گفت: بر روی تنٍ خرٍ من ۱۰۰ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۲۰۲ نخ مو وجود دارد، حال هرکسی قبول ندارد بیاید و بشمارد!

دولت مدعی است که به ۶۰ میلیون نفر در کشور یارانه‌ی کمک‌هزینه‌ی معیشتی ازقبلٍ گران کردن بنزین اختصاص داده و پرداخت کرده است، حال اگر کسی باور ندارد برود و تک‌به‌تک بشمارد!!

نمی‌دانیم حرف معلم، کارگر، بازنشسته و…. را باور کنیم یا برویم و آمار دولتمردان را استان به استان، شهر به شهر و روستا به روستا بشماریم؟!

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 24 آذر 1398