کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
ویرانگرترین نوع جنگ نرم!

ویرانگرترین نوع جنگ نرم!

بدون تردید هیچ راهی برای سروسامان دادن به فضای مجازی جز ارتقای سطح تحلیل و سواد رسانه‌ای اقشار گوناگون جامعه نبوده و نیست و نخواهد بود.

چنانچه به واقعیت‌های فضای مجازی در چند سال اخیر توجه و دقت کنیم، درمی‌یابیم که خطرناکترین و ویرانگرترین روش به‌کارگرفته شده در این فضا از سوی برخی که هم از سر ناآگاهی و هم از روی ریا و تزویر بوده و آثار درواقع براندازانه‌ی آن ماندگار شده است، تکه‌تکه کردن جامعه با عناوینی مانند «خودی، غیرخودی، نخودی و …»، یورش به باورها، نظرها و سلیقه‌ها با ابزاری کردن دین و مذهب، ایجاد فضای اختناق، وحشت، خفقان و به‌وجود آوردن احساس ناامنی با به‌کارگیری جملات و الفاظ سالوسانه، چاپلوسانه و متملقانه، تلاش برای تحمیل و تزریق باورها و سلیقه‌های خود به اقشار مختلف جامعه با تولید فضای تاریک و خاموش و به‌دور از گفتمان آزاد و برابر، ایجاد جوّ ناامیدی و یاس در جامعه با برافراشتن پرچم تقابل و تضاد و…. بوده است.

حال چنانچه بخواهیم فضای مجازی و رسانه‌ای را به سمت‌وسوی بهره‌مندی سالم و دوری از دروغ و دغل هدایت کنیم، هیچ‌گونه چاره‌ای جز تکیه بر گسترش سواد رسانه‌ای  و بالا بردن قدرت تحلیل در سطوح گوناگون جامعه پیش روی ما نیست.     

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 7 مهر 1400


Array