کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
اسلایدر اسلایدر اسلایدر اسلایدر اسلایدر
عواملِ فروکشِ مطالبه گری

عواملِ فروکشِ مطالبه گری

 

همواره به دنبال بروز و ظهور مطالبات پاک و خالص مردمی، افراد متوهمی که خود را به خواسته‌های جامعه آویزان می‌کنند و یا رسانه‌هایی که بیرونِ راحت و آسوده‌ی گود نشسته و جیغ‌وداد لِنگش کن! راه می‌اندازند، با توجه به سبقه و عقبه‌ای که دارند، در میان اقشار گوناگون ایجاد تردید و ابهام می‌کنند و موجب فروکش مطالبه گری و سکون جامعه می‌شوند.

 

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 30 دی 1401
متن کامل ...
سه ستون اصلی دیکتاتوری

سه ستون اصلی دیکتاتوری

 

چنانچه حداقل تاریخ معاصر کشور خودمان را به‌درستی و دقیق بررسی کنیم، بدون تردید درمی‌یابیم که دیکتاتوری همواره بر لُمپن ها، دلباخته‌های به بیگانه و چاپلوس‌ها تکیه داده و با سرکوبی ادب و اخلاق، وطن‌دوستی و شرافتمندی از خود حراست کرده است.

 

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 26 دی 1401
متن کامل ...
باورهایِ پوسیده‌ای که زندگی‌ انسان‌ها را تلخ می‌کند

باورهایِ پوسیده‌ای که زندگی‌ انسان‌ها را تلخ می‌کند

 

در اینکه هر اقدامی در ابتدا از چگونگی فکر و شکل‌گیری باور به وجود می‌آید، تردیدی نیست. اما آنچه انسان را به بند و زنجیر می‌کشد و زندگی‌ها را زهرآلود و تلخ می‌کند، باورهای نادرست و خارج از دایره‌ی عقلانیت است که به دلیل نادانسته‌های بسیار در ذهن و فکر «خوددانادانسته‌ها» به‌صورت تعصب و تحجر خودنمایی می‌کند و تعالی منتج از آزاداندیشی را به بن‌بست می‌کشاند.

 

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 21 دی 1401
متن کامل ...