کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
مفهوم رئیس و مدیر از نگاه برخی از مسئولان!!!!
 این یادداشت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ منتشر و امروز به قالب جدید سایت نانوشته‌ها منتقل شده است.

مفهوم رئیس و مدیر از نگاه برخی از مسئولان!!!! 

 

 

ریاست حقی است که از جانب شبکه‌ای که به آن متصل می‌شوند به فردی اعطا می‌شود تا با آزادی عمل کامل! دست به هرکاری بزند و هرگونه گرد و خاکی را که بخواهد، به راه بیاندازد. 

 

 

 

 

 

زور بگوید، اخراج کند، اضافه‌کاری کلان بدهد، اضافه‌کاری را قطع کند، ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب کند اما برای زیردستان امساک ورزد!! ، هرساعتی که دلش خواست سر کار بیاید اما به خاطر چند دقیقه تاخیر کارگر و کارمند، مجازات‌های سنگین دلخواه اعمال کند، نان ببرد، نان آجر کند، هرگونه که میل مبارکش باشد با کارکنان و ارباب رجوع رفتار نماید، خود را علامه دهر بداند و متفکری بی‌نظیر تصور کند، آنانکه درست سلام نکنند و پاچه‌خواری بلد نباشند را غضب کرده و به خاک سیاه بنشاند، قانون را به سخره گرفته اما برخی را اعمال قانون کند!!!، رانت‌خواری به راه انداخته اما در حد اعلا جانماز آب بکشد، دین و ارزش‌های جامعه را با ریا و تزویر وسیله اهداف خود قرار دهد، باورهای جامعه را لگدمال کرده و بدبینی شدیدی بین مردم به ویژه نسل جوان به‌وجود آورد، به خاطر حمایت‌های شبکه‌ای با جرات و جسارت کارکنان و ارباب رجوع را تحقیر کرده و فخر بفروشد، در عین کبر و غرور جنون‌آمیز از ائمه اطهار و خضوع و خشوع این بزگواران سخن به میان آورد و دین و آیین مردم را هزینه امیال خود کند، تا پای نابودی و از روی زمین محو شدن کسانی جلو برود که زبان نقد دارند، در اداره و سازمان زیر سلطه خود فرهنگ پاچه‌خواری و چاپلوسی را ترویج دهد و زبان نقد و نظر را از حلقوم منتقد و صاحب نظر بیرون آورده و او را از هستی ساقط کند، در حالی که خود را نقدپذیر!!! معرفی نماید، در سخن‌پراکنی‌های مزورانه‌اش مقدسات را هزینه کرده و دم از این و آن بزند و بالاخره رئیس از نگاه اینان کسی است که زمانی از حضورش مرخص می‌شوی دوست داری به هر سگ و حیوانی که رسیدی تعظیم کنی و ….. 

ادامه دارد  

 

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 28 آذر 1393


Array