کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
«مَردُم» کی و کُجا هستند؟!

«مَردُم» کُجا هستند؟!

 

در فضای مجازی، رسانه‌های درونی و بیرونی و ….. همه از مَردُمی سخن می‌گویند که مورد ظلم، آزار، اذیت و …. قرار گرفته‌اند!

 

 

به‌عنوان نمونه، می‌گویند و می‌نویسند که رانندگان تاکسی مبلغ کرایه را بیش از معمول از «مَردُم» می‌گیرند و یا پزشکان مبالغ سنگینی به‌عنوان زیرمیزی و … از بیماران خود (مَردُم) می‌ستانند.

 

 

بسیار گفته و بیان می‌شود که در شمار بالایی از اداره‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی، رشوه و به‌اصطلاح پارتی‌بازی رواج یافته است و بیداد می کند.

 

 

از گران‌فروشی‌های کسبه، داد و فغان بسیار شنیده و خوانده می‌شود.

 

 

کَم‌کاری و بَدکاری بخش‌های گسترده‌ای از مشاغل، مُدام و مُستمر به زبان آورده می‌شود و ……..

 

 

امّا جای پرسش اینجاست

 

مگر تمام افراد در مجموعه‌های مورداشاره که نسبت به آنان اعتراض، شکایت و خشم و نفرت وجود دارد در گُستره‌ی مَردُم قرار ندارند و جزء جامعه به‌حساب نمی‌آیند؟!

 

 

پس کجا هستند مَردُمی که همواره چه در کلام و چه در نوشتار از آنان دفاع می کنند و بی‌گناه قلمداد می‌شوند؟!

 

 

مجموعه‌ی اداره‌ها، ارگان‌ها، کسبه، پزشکان، راننده‌ها و …. را چه کسانی تشکیل می‌دهند و آیا رهایی از این گردابِ جَوّزدگی و شعارمحوری، پیش از هر اقدامی نیازمند نگرش جدی در وضعیت اجتماعی، فرهنگی و باورهای ریشه گسترانده نیست؟!

 

 

مگر غیرازاین تصور می‌شود که استقرار وضعیت موجود، منتج از ویژگی‌های اجتماعی – فرهنگی ما بوده و جامعه هدایت گرانِ سیاسی خود را قوام و دوام بخشیده است؟!

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 2 اردیبهشت 1403