کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
آموزه‌های انتخابات اسفندماه سال پیشِ شیراز

آموزه‌های انتخابات اسفندماه سال پیشِ شیراز

 

انتخابات نیمه‌تمام مجلس در اسفندماه سال پیشِ شیراز، آموزه‌هایی دارد که چشم‌پوشی از آن‌ها به‌یقین ما را به بیراهه‌های بنیان افکن می‌کشاند و از مسیر اصلی گمراه می‌کند.

 

 

 

برابر روال مطرود و مذمومِ برخی که همواره بر روش و منشِ وارونه‌گویی و شعاردرمانی تکیه زده و هر نوبت به نسبت نوبت پیشین به میانگین تضعیف و تزلزل خود اضافه می‌کنند و هر گناهی را به گردن نظرات مخالف با منویات شخصی و باندی می‌پندارند و هیچ تلاشی را ندارند تا از حصر دورنی و میله‌های آهنین خودساخته خارج شوند، شاهد و ناظر گزافه‌گویی‌های افرادی بودیم که همیشه با دشمن فرضی در حال نبرد هستند و تمام بدبختی‌ها را منتج از دشمنی‌های او برمی‌شمارند!

 

 

رفتار و گفتار این گونه افراد، مصداقِ خرافه‌ای است که در قدیم بادیه‌نشینان هنگام شنیدن سروصدا از دور در شب‌ها، دور از چادر خود در صحرای برهوت، ریش‌سفید قبیله فریاد می‌زد: «دور شو….. کور شو….» و بر این باور بودند که راهزنان و یا اجنه و … از آنان دور می‌شوند!

 

 

آمار حدود پنج‌درصدی از جمع واجدان شرایط رأی دادن به نفر اول راه‌یافته به مجلس، هشداری جدی است که نادیده انگاری آن پیامدهای آشکاری را دربر دارد و لزوم توجه به درصد بالایی از جامعه را گوشزد می‌کند.

 

 

اما نکته‌ی امیدوارکننده‌ای که دراین‌ارتباط جلوه گری می‌کند، شکست لشکرکشی‌های قوم و قبیله‌ای است و نشانگر روشن شدنِ اقوام شریفی است که این بار فریب وعده‌های دروغین سوءاستفاده کننده‌ها از قومیت را نخوردند و با ریشه‌داران در این شهر و دیار همراه و همگام شدند و آمال و آرزوهای خود را در به رسمیت شناختنِ وظایف و اختیارات نمایندگی مجلس یافتند و نه نگاه‌های محدود و محصور قبیله‌ای.

 

 

خرسندی دیگر از این بابت است که نفوذکننده‌ها در شماری از اداره‌ها و سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت، در به اختیار گرفتن امکانات که حق عمومی است، سرخورده شدند و نتیجه‌ای نگرفتند که امیدواریم برای دفعات بعد نیز چنین شود.

 

 

باید به‌اندازه‌ای رشد کنیم تا به این واقعیت برسیم که این نمایندگی دل‌ها و همگامی‌های خالصانه و به‌دوراز ریا و تزویر با مردم است که افتخار می‌آفریند و افراد را به قدرت بی‌نظیر و آسیب‌ناپذیر ملت پیوند می‌زند و حال و آینده‌ی پذیرفته‌شده‌ها را باثبات و استوار نگه می‌دارد.

 

 

باید به این درک و درایت برسیم که باندها، گروه‌های جداشده از مردم، شبکه‌های مافیایی و …. ناگزیر به فنا و رسوایی هستند و قدرتی سست و پوشالی و نابود شونده دارند و دل‌بستگی به آنان، تکیه‌بر حباب روی آب است.      

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 2 فروردین 1403