کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
اهالی تحمیل از نارضایتی‌های موجود سود می‌برند

اهالی تحمیل از نارضایتی‌های موجود سود می‌برند

 

تردیدی نیست که مشارکتِ بالای مردم در انتخابات، راه تحمیل‌شده‌ها به خانه‌ی ملت را مسدود می‌کند و امید به تغییر و تحولِ مورد انتظار مردم را افزایش می‌دهد.

 

 

چهره‌های متنفرشده‌ی رانتی متصل به شبکه‌های مافیایی، برگِ برنده‌ی خود در انتخابات را قَهر بخش پرشمار ناراضیِ جامعه از صندوق‌ها می‌دانند، ازاین‌روی در مدت اخیر تمام تلاش خود را مصروف ایجاد تنش‌هایِ گوناگونِ اجتماعی و افزایش خشم عمومی و درنتیجه تحریم انتخابات کرده‌اند تا اکثریتِ جامعه، میدان را برای اقلیتی مسدود و محصورشده در چارچوب‌های بسته و ناآگاهی و…. باز بگذارند و جلوِ تغییر و تحول و رانده شدنِ شبکه‌هایِ شکل‌گرفته در بخش‌هایی از قدرت و ثروت را بگیرند و روز از نو و روزی از نو!

 

 

برخی تصور می‌کنند که این رانتی‌هایِ تحمیلی از آرای پایین و کم، خجالت می‌کشند اما دیده و می‌بینیم که نه‌تنها از این وضعیت اَبایی ندارند و بسیار پوست‌کُلفت تر از این حرف‌ها هستند بلکه قدرت و نفوذ مافیایی خود را گسترده‌تر خواهند کرد.

 

و در یک‌کلام …..

 

 

خدای بزرگ کشور را از گزندها و آسیب‌هایِ بیش‌ازپیش این رانتی‌هایِ تحمیلیِ مافیایی رهایی دهد و جامعه‌ی ما را به سمت‌وسوی تغییر و تحولِ رهایی‌بخش، رهنمون کند.

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 6 اسفند 1402