کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
جهان در چنگال دژآگاهان

جهان در چنگال دژآگاهان

 

به‌راستی چه خدای خوفناک و ستمگری دارند آنان که در بی‌خبری، تاریکی و دژآگاهی به سر می‌برند و کشتار و زایش ترس و بیم در دل مردم بی‌گناه را برای پاداش بهشت، نهایت راه خود قرار داده‌اند و شادی، رفاه، آرامش و آسایش، دوستی و آشتی را از جهانیان ستانده‌اند.

 

 

شگفت‌آور است خدایی با این‌همه سنگ دلی، خون‌خواری انتقام‌جویی و کینه‌ورزی و گرفتن آزادی از انسان‌ها، برگزیده و پذیرنده‌ی این‌گونه تاریک اندیشان و سنگ دلانی شده که با بمب‌گذاری، نسل‌کشی، خرافه گرایی و …… صلح و شادی را از روزگاران ستانده و ترس، کینه، کشتار و ….. را به مردم بی‌گناه زورآور شده‌اند.

مهربانِ بخشنده را در ذهن بیمار خود کشنده و کینه‌توز نسبت به آفریده‌های خود دانسته و نابودی انسان‌هایی که همچون این دیوهای پلید نمی‌اندیشند و باورهای پوچ و واهی ندارند را دشمن خدای خود پنداشته و نابودی هر یک از آنان را باز شدن دری از درهای بهشت موهوم بر روی خود می‌دانند.

این ویروس‌های مخوف و گندیده که بنا بر گواه تاریخ بیش‌تر دست‌پرورده و ساخته‌ی دست غارتگران و تمامیت خواهان جهانی با هدف مسخ کردنِ بشریت هستند، در صده های اخیر، خاورمیانه‌ی بزرگ را آلوده و مرگبار کرده‌اند و جز پالایشِ اندیشه‌های شوم آنان، نمی‌توانیم به آرامش و آسایش همگانی بیندیشیم و پیرامونی امن و آسوده داشته باشیم.

بنابراین بازهم لزوم دگرگونی‌های اجتماعی – فرهنگی و تلاش و پیکار کنش گران در این عرصه را به همگان گوشزد و بار دیگر خطر سیاست‌بازان جهانی را یادآوری می‌کند.

خوشبختانه امروزه فضای گسترده‌ی مجازی میدان پیکار با دژآگاهی را مهیای زدودن نادانی و گسترش دانایی کرده است.

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 21 دی 1402