کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
کی به کیه؟!

کی به کیه؟!

 

چندی پیش در یکی از «جاده‌های باریک و دوطرفه‌ی مَرگ» حومه‌ی شیراز با ترس و وحشت تردد می‌کردم که جمله‌ای  ساده اما پر نغز و مغز  که پشت یک بنز خاور نوشته شده بود، توجه من را به خود جلب کرد و آن را در زمینهٔ مباحث این روزها در  مورد حجاب و بی‌حجابی در ذهن خود مرور کردم.

 

 

نمی‌دانم در میان این‌همه دولت موجود در کشور! و این‌همه خود کدخدا خوانده‌ی خارج از کشور، سرانجام حرف کدام‌یک به کرسی می‌نشیند و بر مبنای مشاهدات عینی و واقعی، سرانجام می‌یابد؟!

از دُوَل داخلی که شامل خودسرهای خودمختار، خودسرهای نظام‌یافته، آتش به اختیارهای بی‌اختیار، آتش به اختیارهای اختیاردار، دولت رسمی، دُوَل پنهان، دُوَل در سایه و….. گرفته تا کدخداهای گوناگون خارجی، همه و همه مدعی همراهی و همگامی با مردم هستند و از زبان خلق خدا سخن می‌گویند و آمار و ارقامی را نیز در این زمینه ارائه می‌دهند که معلوم نیست از کدام قوطی عطاری درآورده‌اند و چه مبنا و مأخذ نظرسنجی علمی را دارد؟!

نماینده‌ای خطاب به نیروی انتظامی به غیرقانونی بودن رفتار و گفتار آنان هشدار و تذکر می‌دهد و نماینده‌ای دیگر بر این باور است که باید پوست سر بی‌حجاب‌ها را کند!

جماعت به‌اصطلاح حقوق‌دان نیز هر یک متفاوت و حتی متضاد با دیگری نظر می‌دهد و با کِش قابل کِشیدن و کوتاه و بلند کردنِ قانون، بازی و تفسیر به رأی می‌کنند!

یکی رفراندوم را رهایی‌بخش می‌داند و دیگری حربه‌ی دشمن برمی‌شمارد!

آن‌یکی حجاب و بی‌حجابی را اصلی‌ترین و محوری‌ترین موضوع و مسئله‌ی کشور می‌داند و دیگری آن را در پایین‌ترین ردیف اهمیت قلمداد می‌کند!

با این اوصاف همان نوشته‌ی «کی به کیه؟!» پشت بنز خاور درست‌ترین و صادقانه‌ترین حرفی است که در دِلِ خود همگان را به بررسی مشهودات عینی و واقعی سوق می‌دهد.

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 25 فروردین 1402