کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
رفتن بر فراز قُله‌ی پَستی!

رفتن بر فراز قُله‌ی پَستی!

 

هرگاه خواسته‌های پاک مردم شریف و نجیب ایران در دوره‌های گوناگون، از خود رونمایی کرده است، مُشتی هرزه‌ی فرصت‌طلب نیز درون نمایی کرده و به قطار حرکت‌های ناب مردمی آویزان شده‌اند.

 

 

این بار چند قتلِ به‌اصطلاح ناموسی را بهانه قرار داده و به شرفِ مردم شریف ایران توهین کرده و بدترین گونه‌ی هرزگی را به خیال خام خود ترویج و تلاش می‌کنند آن را عادی و معمولی جلوه دهند.

قتل، قتل است و مجازات‌های ویژه‌ی خود را دارد و درهرصورت نزد مردم فهیم و بزرگوار ایران، مذموم، منفور و مطرود بوده و هست و خواهد بود اما این‌گونه اتفاقاتی که در طول تاریخ و در تمام سرزمین‌های گوناگون رخ داده و می‌دهد را دستاویزی برای امیال و اهداف پلید و کثیف قرار دادن، موضوعی است که واکنش‌های تند و احساسات پاک را برمی‌انگیزد و به روح و روان جامعه‌ی شریف خدشه و صدمه وارد می‌کند و به‌یقین غیرقابل ‌بخشش و گذشت است.

پویش «من بی‌ناموسم!!» و گفت‌وگوی تلویزیون‌های برون‌مرزی فارسی‌زبان بیگانه با جیره‌خواران گسترش فساد و تباهی و قاتلانِ روح و روان انسان‌ها که بر فراز قُله‌ی پَستی گام برمی‌دارند، خشم و نفرت مردان و زنان غیور ایرانی را موجب شده و گذر از این حرکت سیاه و تباه برای هیچ ایرانی سربلند و سرافراز ممکن نیست.

این هرزه‌های بی‌هویت و بی‌ریشه‌ای که هنوز فرهنگ اصیل و ناب ایرانی را نشناخته‌اند و به «حرمت داشتنِ مردانگی و زنانگی» هم‌میهنان ارزشمند و پرافتخار ما پی نبرده‌اند و نفهمیده اند که غیرت، اوج عشق ورزی همسران نسبت به همدیگر است، جز رسوایی، پریشانی، نفرت و … نتیجه‌ای نمی‌گیرند و پویش سیاه آنان جز تولید خشم و غضبِ آتشینِ اهالی ایران‌زمین، خروجی دیگری نخواهد داشت.

 

شمع کج آخر بسوزاند پر فانوس را

قوم بی غیرت چه داند قیمت ناموس را!

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 26 بهمن 1401