کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
کاوشی در ترور و تروریست!

کاوشی در ترور و تروریست!

 

به طور معمول هرگاه از ترور و تروریست سخن به میان می آید، ذهن و تصور خیلی ها به سمت و سوی کشتن و خونریزی و… انسان ها کشانده می شود، اما از ترورها و تروریست‌های به مراتب مخوف تر و پلیدتری که روح و روان، شخصیت، آبرو و حیثیت، اعتبار، محبوبیت و … افراد را مورد ترور و تجاوز قرار می دهند، کمتر ذهنیتی نمود می یابد!

 

آدمک های منفور و مطرودی که بر توجیه وسیله برای رسیدن به هدف، باورهای زهرآلودتر از امثال داعش را در افکار متحجرانه و متعفن خود دارند، هرگونه ترور روحی و روانی را جایز دانسته و همواره از ابزار نادانی و ناآگاهی شماری گرفتارشده در تعصب های کور و خالی از منطق و استدلال، بهره می برند و دنیا را با سیاهی و تباهی آلوده و سخت، تلخ و ناامن می کنند.

از نگاه این مخوف تر از داعشی ها، محبوبیت و نفوذ اجتماعی کسانی که در دایره و محدوده ی کوچک و تاریک افکارشان نمی گنجند، خطرناک دیده می شود و هرگونه اتهام، هتک حرمت، تهمت و افترا، چسباندن وصله های گوناگون، دروغ پردازی، داستان سازی، جعل و…. بر افرادی که در دل جوامع جای گرفته اند، روا و مجاز است!

ابزار این گونه خون آشامان و درنده خوها، اراذل و اوباش، لات ها، لمپن ها و… هستند که با پول و وعده و… اجیر می شوند و روزگاران را برای مردم روزگار هولناک و ترسناک می کنند.

و اما …….

نشانه های تروریست ها از چگونگی گفتمان، شعارها، رفتارها و شخصیت آنان به‌روشنی آشکار می شود، لیکن نباید شدت نفرت و انزجار از تروریست‌های جانی را از ویرانگرهای روحی و روانی کمتر دانست و در خروجی کارشان آن‌گونه که بایدوشاید، کنکاش نکرد.       

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 4 آذر 1401


Array