کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
از گره‌زدن‌های صادقانه‌ی سبزه تا گره‌خوردن‌های ریایی!

از گره‌ زدن‌های صادقانه‌ی سبزه‌، تا گره‌ خوردن‌های ریایی!

صرف‌نظر از چگونگی باوری که هم ریشه‌دار و هم شادی‌بخش و امیدآفرین است، باورمندان آن با دلی پاک و به‌دور از ریا، خواسته‌ی خود را در دل، از پروردگار دانا و توانا طلب می‌کنند و بدین گونه به دیگران نیز انرژی مثبت هدیه می‌دهند اما امروزه برخی خود را به قدرت‌های دوروزه و موقتی که به ریسمان پوسیده و بافته‌ی تاروپود گسسته‌ای بیش بند نیستند، گره زده و با تزویر، چاپلوسی و سالوسی، مدام به امور مردم گره‌های گوناگون می‌زنند و شکم متعفن خود را از آنچه با غارت و چپاول به‌دست می‌آورند پر می‌کنند.

بنابراین باید بر دست‌هایی که سبزه‌ی سیزدهم نوروز را گره می‌زنند، بوسه زد و دست‌های پلیدی که خود را به این‌وآن گره زده و می‌زنند و همواره گره بر گره‌‌های زندگی مردم افزوده می‌کنند، کوتاه و کوتاه‌تر کرد.   

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 13 فروردین 1401