کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
ای لکه‌های ننگ بر پیشانی تاریخ!

ای لکه‌های ننگ بر پیشانی تاریخ!

بدون تردید مخوف‌ترین، ویرانگرترین، خونخوارترین و …. موجودات برروی این کره‌ی خاکی جز انسان‌نماهای ضدِ انسانیت، نیستند.

موجودات مسخ‌شده‌ای که تفکرات خود را در لابه‌لای نادانی، تعصب و تحجر، تاریکی و خفقان، محدود و مسدودنگری و …. به اسارت درآورده‌اند و دست به کشتار، آزار،‌ تهدید و تحقیر، محدودیت و محرومیت و… می‌زنند تا به بهشت موهومی بروند که آن را در دایره‌ی بسته‌ی اندیشه‌های منجمدشده‌ی خود، ساخته و پرداخته‌اند!

توان بی‌همتای تفکر آدمی که می‌تواند بهشتی واقعی و عینی برای همگان به ارمغان آورد را به اندیشه‌ی سیاه و هولناکی مبدل کرده‌اند که جز وحشت و نگرانی، غم و اندوه، نابودیِ شادی و نشاط، فقر شدید فرهنگی، مرده‌پرستی و مرگ‌ستایی، تبدیل آزادی‌های خدادادی به زنجیرهای اسارت و انسداد و….، خروجی دیگری نداشته و ندارد و جهان را به کام بشریت تلخ و زهرآلود کرده‌اند.

درصورت بی‌تفاوتی اندیشمندان، خردورزان، آزادی‌خواهان، اهل قلم و بیان و….، این ویروس‌های فکری مخوف، انواع مختلفی از همه‌گیری را در پی خواهند داشت که در نقاطی از جهان عقب‌نگه‌داشته شده مشاهده می‌شود و متاسفانه آن‌گونه که باید و شاید، احساس خطرِ گریبان‌گیری نمی‌کنیم.

چنانچه امروز به‌دنبال چاره‌اندیشی برای واکسینه‌کردن اندیشه‌های همگانی در این زمینه نباشیم، دیر یا زود مشاهده‌گر فضایی سراسر به‌زنجیرکشیده‌شده، زهرآلود و مسموم خواهیم بود، آن‌گونه که چنین سروده‌اند:

بی‌دین بی‌دینم، اگر ایمان شما هستید

نامرد نامردم، اگر مردان شما هستید

ترجیح می‌بخشم ازاین‌پس بی‌کتابی را

وقتی که آدم‌های باقرآن شما هستید

می‌بوسد آخر کنجِ زندان نابرادرها!!

یوسف نمی‌آید اگر کنعان شما هستید

بوسید باید خاک پاهای شغالان را

امروز وقتی رستم دستان شما هستید

بر زخم‌های پیکر فرخندگان سوگند

با درد می‌میرم اگر درمان شما هستید

از رهروان حضرت ابلیس باید بود

تا بنده‌گان برحق یزدان شما هستید

از خوک‌ها هم بعد ازاین حیرت نخواهم کرد

دیدم که بی‌غیرت‌ترین حیوان شما هستید

ای لکه‌های ننگ بر پیشانی تاریخ!!

من نیستم انسان، اگر انسان شما هستید

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 10 فروردین 1401