کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
در هنگامه ای که زشتیِ هنجارشکنی ها رنگ می بازد!

رقابت و یا بهتر بگوییم جنگ انتخاباتی حتی بین چند نامزدِ معدود ریاست جمهوری، این فایده را دارد که گاهی برخی با قرار گرفتن در جوّ هیجانی و تبلیغاتی، دهان به اعترافِ تخلفات و هنجارشکنی‌های خود می‌گشایند و ازآنچه کرده و می‌کنند، پرده برمی‌دارند.

یکی از این حضرات از تشکیل دولت در سایه ! در هشت سال اخیر خبر داد و با بی‌اعتنایی تمام و کمال به قانون و اصول پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی، مداخلات و …..غیررسمی و تاریک را حق مسلم خود دانست و به این‌گونه اعمالِ غیرقانونی نیز افتخار بسیار کرد!

در چند دهه‌ی اخیر بر همگان ثابت‌شده است که آبشخور تمام مفسده‌ها از اختلاس‌ها گرفته تا رانت‌خواری‌ها و …. اقدامات غیرشفاف و خزیدن در لانه‌های تاریک بوده و هست و برخی به بهانه‌های خودساخته و پرداخته، همواره جامعه را نامحرم و به‌اصطلاح غیرخودی دانسته و برای شبکه و باند خود، پرده‌های سیاه و تاریک دوخته‌اند.

اگر بنا بر رصد قدرت باشد، این رسانه‌ها هستند که به نمایندگی از افکار عمومی باید به‌طور شفاف و بدون ملاحظات تحمیلی، به روشنگری و شفاف‌سازی بپردازند و مطالباتِ مردم را دنبال کنند و به نقدهای سازنده، کارشناسی و حرفه‌ای مبادرت ورزند. اما چنانچه به‌جای آن‌ها دولت‌های در سایه به بهانه‌ی رصد امور، منافع باندی و تشکیلات غیررسمی خود را دنبال کنند، نتیجه آن می‌شود که شده است.

به‌هرحال، تبلیغاتِ هیجانیِ انتخابات پیش رو، این خاصیت را داشت که برخی خود را رونمایی کنند و نشان دهند که دیگر خلاف و هنجارشکنی برای آنان زشتی ندارد!

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 12 خرداد 1400


Array