کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
مصوبه های تحکمیِ مجلس

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:

طرح مجلس برای افزایش ازدواج و جمعیت جنبه تشویقی دارد

………………………………………………

 

تحلیل این خبر ……

 

 

تاریخ نشان می‌دهد که در هیچ زمانی روحیه ایرانیان با اجبار سازگاری نداشته و همواره با طرح‌ها و اقدامات اجباری و تحکم‌آمیز ضدّیت و مقابله داشته است. به‌گونه‌ای که قوانین و ضوابط تحمیلی در مقام عمل و اقدام هرگز با موفقیت، پیشرفت و تعالی همراه و همگام نشده و برای حاکمان نتیجه عکس داده است.

 

به‌طورمثال «خدمت اجباری» که از سوی رضاخان بنیان گذاشته شد، تا امروز نتوانسته است که مورد پذیرش قلبیِ جوانان و خانواده‌های آنان قرار گیرد. درصورتی‌که اگر با روشی مردمی و توام با منشی منطبق با خواسته‌های آزادی‌خواهانه انسان پایه‌گذاری می‌شد، می‌توانست طی سال‌های متمادی ثمرات بسیار ارزشمندی را به کشور هدیه کند و رضایتمندی جامعه را در پی داشته باشد.

 

 

ازسوی دیگر مگر فلسفه وجودی نهادهایی مانند مجلس فقط مصوبات تحکمی و تکیه‌بر اجبار و رفتار قهری با مردم است؟!

 

 

همیشه اعمال سیاست‌های  تشویقی و ترغیبی سازنده و نتیجه‌بخش بوده است.

در مورد ازدواج نیز پیش‌از هر کاری باید ایجاد انگیزه و رغبت کرد تا ترس و وحشت جوانان از پیامدهای زندگی مشترک و فرزندآوری ریخته شود و بتوانند با آسودگی خیال و بدون دغدغه‌های معیشتی تشکیل خانواده دهند که البته این موضوع امری روشن است و نیاز به موشکافی و تحقیق و تفحص ندارد، چراکه در صورت تامین اشتغال و مسکن، کمتر جوانی پیدا می‌شود که از ازدواج بگریزد و از داشتن فرزند لذت نبرد.

 

 

نکته مهم و اساسی دیگری که نماینده‌های مجلس باید همواره آویزه گوش خود کنند این است که در مرتبه نخست برای گره‌گشایی از کار جامعه مسئولیت پذیرفته‌اند، نه اینکه بخواهند مدام برای مردم تعیین‌تکلیف کنند و تنها به بایدها بیندیشند!

 

 

نماینده‌های مجلس وظیفه دارند که با مصوبات کارشناسی‌شده و غیرسیاسی در راه رفع موانع و تنگناهایی که گریبان‌گیر جامعه شده است، گام بردارند و کاری به زندگی خصوصی و سلایق اقشار مختلف نداشته باشند.     

  • نویسنده : عزیزالله قهرمانی
  • 31 مرداد 1399